Lobisto anketa
Data 2017-12-29
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Renovuotų daugiabučių namų, kuriuose įdiegti atsinaujinantys šaltiniai, patalpų savininkai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 10, 20, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 10(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas siūloma atsisakyti keičiamo (ŠŪ) Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies normos papildymo nuostata “Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.“ arba šią normą taikyti tik dėl tų DN, dėl kurių prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą dėl alternatyvią energiją ar kuro rūšį taikančių priemonių įdiegimo, pateiktas iki šio įstatymo įsigaliojimo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas, Ekonomikos komitetas; Aplinkos apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Virgilijus Poderys EK narys; Virginija Vingrienė AAK narė
Data 2018-01-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Renovuotų daugiabučių namų, kuriuose įdiegti atsinaujinantys šaltiniai, patalpų savininkai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 10, 20, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 10(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas siūloma atsisakyti keičiamo (ŠŪ) Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies normos papildymo nuostata “Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.“ arba šią normą taikyti tik dėl tų DN, dėl kurių prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą dėl alternatyvią energiją ar kuro rūšį taikančių priemonių įdiegimo, pateiktas iki šio įstatymo įsigaliojimo
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas, Aplinkos apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Juozas Imbrasas, AAK narys
Data 2017-11-29
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asmenys įsidarbinę DNS bendrijose ar kituose Daugiabučių namų priežiūros dariniuose
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1219
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siūloma: Keičiamo įstatymo 10 straipsnio naująją 7 dalį papildyti nauju 4 punktu, kurį išdėstyti taip: 7. Draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos už tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ne visą darbo laiką, skaičiuojamos ir mokamos nuo nustatyto darbo užmokesčio, bet ne mažesnio kaip minimalioji mėnesinė alga, išskyrus atvejus, kai jie atitinkamą mėnesį: 4) buvo įdarbinti daugiabučio namo savininkų bendrijoje ar kitos formos pastatų priežiūros darinyje pareigose, kuriose darbų apimtis yra mažesnė, negu vieno etatinio vieneto darbo apimtis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo nariai: Algimantas Dumbrava; Gediminas Vasiliauskas; Kęstutis Bacvinka; Algirdas Sysas
Data 2017-11-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Daugiabučio namo V.Kudirkos g. 37 Marijampolėje patalpų savininkai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LRV 2004 m. Nutarimas 1213
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siūloma papildyti Programos priedą nauja eilute dėl Pastato laikančiųjų konstrukcijų kapitalinio remonto (kai pastatas yra avarinės būklės) prieš atliekant Renovaciją
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Seimo Aplinkos apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Kęstutis Mažeika, komiteto pirmininkas
Data 2018-07-02
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Daugiabučių namų BNO valdytojai ir prižiūrėtojai (Bendrijos, Administratoriai), DN patalpų savininkai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka..." pakeitimas; daugiabučių namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas prašoma pateikti informaciją apie konsultavimosi su visuomene rezultatus, kokia pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą privaloma teikti aktą priimančiam subjektui (Aplinkos ministrui) Taip pat informuoti, kokiais pagrindais ir motyvais buvo atmesti Būsto rūmų pasiūlymai tobulinti projektus (17-6268 ir 17-6274), ir kokiais pagrindais į pasirašytais ministro įsakymais patvirtintus teisės aktus, buvo įtrauktos ar panaikintos nuostatos, apie ką nebuvo viešai skelbiama (kurių nebuvo nurodytuose Projektuose)
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Aplinkos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos viceministrė Rėda Brandišauskienė
ALGIRDAS GLODENIS
Registruotas lobistu:
2017-09-27
VTEK sprendimo Nr. KS-149
Atstovauja: Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Juridinio asmens kodas: 300066829
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
Vilniaus DNSB asociacija / 122776185