Lobisto anketa
Data 2019-06-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Liftų Įmonių Asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Liftų Įmonių Asociacijos nariai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas panaikinti išimtis dėl liftų elektros instaliacijos ir įžeminimo įrenginių varžų matavimų periodiškumo
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos skyrius
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Energetikos ministerijos vyriausiasis specialistas Marius Pareigis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos skyriaus vedėja Aldona Sabaitienė
MARIUS PILKAUSKAS
Registruotas lobistu:
2017-10-25
VTEK sprendimo Nr. KS-170
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-