Lobisto anketa
Data 2018-06-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą žmonės su negalia ir jų šeimos nariai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Šeimos kortelės įstatymo projektas XIIP-4130(2)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas mažinti skuro riziką asmenų su negalia ir jų šeimos narių gyvenime
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2018-04-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektas (XIIIP-957)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projekto 11 str. 6 d.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Komiteto nariai
Data 2018-06-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo projektas (Nr. XIIP-4130)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo projektas (Nr. XIIP-4130)
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Biudžeto ir finansų komitetas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Komiteto nariai
Data 2019-03-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 str. 7 d. pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1630)
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo, Biudžeto ir finansų komitetai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Komitetų nariai
Data 2017-11-06
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos nuostatai, LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos nuostatai, LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Žmogaus teisių komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Nurodytų komitetų nariai
Data 2019-04-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2904)
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo, Biudžeto ir finansų komitetai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Komitetų nariai
Data 2018-06-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2247)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2247)
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Komiteto nariai
Data 2019-06-25
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą -
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR Socialinio verslo plėtros įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Ekonomikos komitetas, Audito ir Socialinių reikalų ir darbo komitetai, LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Ekonomikos komitetas, Audito ir Socialinių reikalų ir darbo komitetai, LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisija
Data 2020-03-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR Švietimo įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5 straipsnio papildymo, 14, 21, 29, 34, 36, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3794)
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-06-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr.I-532 2 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3199) ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 62, 67(1) ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4909)
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
DALIA MIKALAUSKAITĖ
Registruotas lobistu:
2008-05-22
VTEK sprendimo Nr. KS - 48 (L)
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-