Lobisto anketa
Data 2019-09-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos advokatų padėjėjų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos advokatų padėjėjų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas 2015-03-19 teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas 2015-03-19 teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo siekiant panaikinti norminio akto "Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio" 5 punktą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Teisingumo ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Elvinas Jankevičius, ministras
Data 2019-10-08
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas UAB "Oryo"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą UAB "Oryo"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. XIII-2444
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekiama, kad įstatymas nebūtų pasirašytas Prezidento.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Prezidentas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas.
Data 2019-11-25
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos advokatų padėjėjų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos advokatų padėjėjų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Advokatūros įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pakeisti Advokatų garbės teismo narių sudarymo tvarką siekiant įgyvendinti tarptautinius teisės aktus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo nariai
Data 2020-01-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos advokatų padėjėjų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos advokatų padėjėjų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo ir advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programos patvirtinimo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Panaikinti planuojame akto projekte advokatų padėjėjams keliamų nepagrįstų ir neteisėtų reikalavimų dėl kvalifikacinio egzamino.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Teisingumo ministerijos ministras, Teisingumo ministerijos Teisių apsaugos grupės vadovas.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Elvinas Jankevičius ir Natalija Žilinskienė
Data 2020-03-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas UAB "Oryo"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą UAB "Oryo"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LRV nutarimo Nr. 207 DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekiama papildyti pavėžėjų veiklos apribojimą karantino metu.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
LIUDVIKAS RAGAUSKIS
Registruotas lobistu:
2011-07-19
VTEK sprendimo Nr. KS - 38 (L)
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-