Lobisto anketa
Data 2018-12-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos pramonininkų konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos pramonininkų konfederacija, gamintojai ir importuotojai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo galimos pataisos, kurios leistų išvengti dvigubo gamintojų ir importuotojų baudimo, nesant jų kaltės.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Rimantas Sinkevičius, Ekonomikos komiteto pirmininkas.
Data 2019-01-23
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Miškų įstatymo projektas, kuriuo siekiama nustatyti naujus miško naudojimo apribojimus
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupė
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Nerijus Kupstaitis
Data 2019-02-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma nustatyti, kad vieno fizinio ar juridinio asmens galimas įgyti bendras miškų ūkio paskirties žemės plotas neviršytų 1000 ha
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Kaimo reikalų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje dalyvavę Seimo nariai ir kiti posėdžio dalyviai
Data 2019-03-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Aplinkosauginių apribojimų nustatymas bei kompensacijų už juos reglamentavimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR aplinkos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aplinkos ministro įsakymu sudarytos Miškų ūkio konsultacinės tarybos nariai
Data 2019-03-08
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Všį Žaliasis taškas; UAB Ecoservice
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Všį Žaliasis taškas; UAB Ecoservice
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS NR. IX-517 2
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Užtikrinti, kad atliekų tvarkymo sistema veiktų sklandžiai ir stabiliai, kai kiekviena sistemoje dalyvaujanti šalis vykdo savo įsipareigojimus - gamintojai ir importuotojai laiku sumoka sutartyje nustatytas įmokas organizacijai, ši, neturėdama kitų pajamų šaltinių be gamintojų ir importuotojų įmokų, laiku atsiskaito su atliekų tvarkytojais, kurie surenka ir sutvarko sutartyse numatytus atliekų kiekius.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2018-10-24
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas", gamintojai ir importuotojai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekti, kad iš gamintojų ir importuotojų, kurie įvykdė visas įstatyme numatytas pareigas bei sumokėjo organizacijoms už atliekų sutvarkymą nebūtų reikalaujama sumokėti mokestį už aplinkos teršimą, kai jie dėl minėtų aplinkybių jau buvo nuo jo atleisti.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LRVK kancleris, pasitarime dalyvavę kanceliarijos, Aplinkos ministerijos bei Aplinkos apsaugos departamento valstybės tarnautojai
Data 2018-12-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas INVL Asset Management, UAB
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą INVL Asset Management, UAB bei Lietuvoje registruoti ir veikiantys investiciniai fondai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 (toliau – Miškų įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad nuosavybės teise miškas gali priklausyti tik užsienio valstybėse įsteigtoms organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, tačiau turinčioms civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus ir atitinkančioms europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, taip diskriminuojant Lietuvos Respublikoje įsteigtas organizacijas, neturinčias juridinio asmens statuso, tačiau turinčioms civilinį teisnumą. Tikslas - pašalinti prielaidas tokiai diskriminacijai.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Rimantas Sinkevičius, Ekonomikos komiteto pirmininkas
Data 2019-02-28
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 11(1), 11(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Įstatymo projektu numatomas užstato sistemos veiklos tobulinimas, darant ją patogesnę sistemoje dalyvaujantiems subjektams
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2018-10-24
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos pramonininkų konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos pramonininkų konfederacija, gamintojai ir importuotojai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekti, kad iš gamintojų ir importuotojų, kurie įvykdė visas įstatyme numatytas pareigas bei sumokėjo organizacijoms už atliekų sutvarkymą nebūtų reikalaujama sumokėti mokestį už aplinkos teršimą, kai jie dėl minėtų aplinkybių jau buvo nuo jo atleisti.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LRVK kancleris, pasitarime dalyvavę kanceliarijos, Aplinkos ministerijos bei Aplinkos apsaugos departamento valstybės tarnautojai
Data 2019-03-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siūlomi Miškų įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama nustatyti aplinkosauginius apribojimus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narys Kęstutis Bacvinka
Data 2019-03-06
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos aludarių gildija, asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą LR aplinkos ministerija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas, poįstatyminiai teisės aktai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekiama užtikrinti efektyvesnį pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR aplinkos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aplinkos ministro 2019 vasario 20d. įsakymu Nr. D1-100 sudarytos darbo grupės posėdžio dalyviai
Data 2019-02-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 11(1), 11(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Įstatymo projekto numatomas kitų administratorių veiklos reguliavimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2018-09-18
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miško savininkų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektai, kuriais siekiama apriboti (nustatyti) maksimalų įsigyjamos miško valdos dydį. Planuojamų nustatyti apribojimų galimos pasekmės Lietuvos privačių miškų savininkams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Algimantas Salamakinas
Data 2018-09-19
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miško savininkų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektai, kuriais siekiama apriboti (nustatyti) maksimalų įsigyjamos miško valdos dydį. Planuojamų nustatyti apribojimų galimos pasekmės Lietuvos privačių miškų savininkams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Virginija Vingrienė
Data 2018-11-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos pramonininkų konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos pramonininkų konfederacija, gamintojai ir importuotojai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekti, kad iš gamintojų ir importuotojų, kurie įvykdė visas įstatyme numatytas pareigas bei sumokėjo organizacijoms už atliekų sutvarkymą nebūtų reikalaujama sumokėti mokestį už aplinkos teršimą, kai jie dėl minėtų aplinkybių jau buvo nuo jo atleisti. Galimos įstatymo pataisos.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2019-07-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektai.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Seime registruoti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai reglamentuojantys santykius susijusius su USAD veikla.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narys Andrius Mazuronis
Data 2019-08-28
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Galimi Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai siekiant padidinti surenkamų pakuočių kiekį.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2019-07-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2288) bei Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3074(2)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Nustatomų apribojimų įsigyti miško žemės sklypus nepagrįstumas. Galimos pasekmės praplėtus Miško infrastruktūros sąvoką.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Kaimo reikalų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai bei komiteto posėdyje dalyvavę kviestiniai asmenys.
Data 2019-07-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Apribojimų vykdyti veiklą nustatymas Aplinkos ministerijos parengtame Miškų įstatymo projekte.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR aplinkos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės atstovai Nerijus Kupstaitis ir Vilija Masaitienė
Data 2019-07-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2288) bei Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3074(2)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas susijęs su maksimalios galimos įsigyti miško valdos nustatymu.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narys Andrius Mazuronis
Data 2019-07-23
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Užstato sistemos plėtros klausimai. Galimų sprendimų, leisiančių sumažinti į aplinką patenkančių pakuočių skaičių, aptarimas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2019-07-23
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Travel Retail Vilnius, UAB
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Travel Retail Vilnius, UAB
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 11(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siūlymas papildyti išimtis, kuomet pardavėjai neprivalo priimti vienkartinių pakuočių ir grąžinti užstatą, numatant išimtis specializuotoms, siauram pirkėjų ratui skirtoms ir naudojamoms parduotuvėms, t. y. tokioms kaip specialios prekybos vietos, esančios tarptautiniame jūrų ar oro uoste, kuriose prekės parduodamos tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams. Tokiu būdu būtų užtikrintas racionalus užstato už vienkartines pakuotes sistemos funkcionavimas bei suderinti pardavėjų, gamintojų ir importuotojų ir besiplečiančių tarptautinių oro uostų interesai. Pažymėtina, kad būtent taip apibrėžtoms specialioms prekybos vietoms, esančioms tarptautiniame jūrų ar oro uoste, yra numatyta išimtis Akcizų įstatymo 19 str. (akcizinės prekės, parduotos šiose vietose atleidžiamos nuo akcizo). Taip pat šioms prekybos vietoms numatytos išlygos Alkoholio kontrolės įstatyme.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2019-07-23
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miško savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektai, kuriais siekiama apriboti (nustatyti) maksimalų įsigyjamos miško valdos dydį. Planuojamų nustatyti apribojimų galimos pasekmės Lietuvos privačių miškų savininkams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2019-08-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Miško savininkams aktualūs klausimai reglamentuojami Miškų įstatymu.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Prezidento institucijos Aplinkos ir infrastruktūros grupė
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Jaroslav Neverovič
Data 2019-07-23
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 4(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-2288(2)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Nustatomi apribojimai įsigyti didesnes nei 1500 ha miško valdas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai bei komiteto posėdyje dalyvavę kviestiniai asmenys.
Data 2019-09-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Galimos teisėkūrinės iniciatyvos, kurios sudarytų prielaidas pasiekti pakuočių surinkimo ir perdirbimo užduotis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2019-09-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Apribojimai dėl įsigyjamo miško žemės ploto.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo narys Julius Sabatauskas
Data 2019-07-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių projektas, LR ANK 290 straipsnio pakeitimų projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai reglamentuojantys medžiojamųjų gyvūnų naudojimo ypatumus, bei reikalavimus susijusius su medžioklės dokumentų pildymu bei žemės savininkų teisių (numatytų įstatyme) realizavimą. Taip pat atsakomybės taikymo už taisyklių pažeidimą reglamentavimas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR aplinkos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, Medžioklės tvarkymo konsultacinė tarybos nariai bei šios tarybos posėdyje dalyvavę kviestiniai asmenys.
Data 2019-09-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymas ir poįstatymniai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Galimos teisėkūrinės iniciatyvos, kuriomis būtų siekiama suderinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius interesus miškuose. Tvarios miškininkystės įtvirtinimas strateginiuose dokumentuose.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Prezidento institucija Aplinkos ir infrastruktūros grupė
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Neverovič, Respublikos Prezidento patarėja Agnė Jakstienė
Data 2019-09-30
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS NR. IX-517 2
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo taikymo bei galimo efektyvesnio pakuočių tvarkymo organizavimo klausimai
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Viceministrė Justina Grigaravičienė
Data 2019-09-30
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Všį Žaliasis taškas;
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Všį Žaliasis taškas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo taikymo bei galimo efektyvesnio pakuočių tvarkymo organizavimo klausimai
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR aplinkos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Viceministrė Justina Grigaravičienė
Data 2019-11-25
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Všį Žaliasis taškas; Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Všį Žaliasis taškas, regioniniai atliekų tvarkymo centrai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas (projekto Nr.XIIIP-4033)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Mokesčio už aplinkos teršimą nustatymas. Siekiama, kad nustatytieji tarifai skatintų atliekų ir pakuočių perdirbimą, bet tuo pačiu būtų racionalūs ir neužkrautų bereikalingos naštos vartotojams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas (Aplinkos apsaugos komitetas). Projekto išvadų rengėjai.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo nariai Juozas Imbrasas, Virginija Vingrienė, Artūras Skardžius
Data 2019-11-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Všį Žaliasis taškas; Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Všį Žaliasis taškas, regioniniai atliekų tvarkymo centrai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas (projekto Nr.XIIIP-4033)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Mokesčio už aplinkos teršimą nustatymas. Siekiama, kad nustatytieji tarifai skatintų atliekų ir pakuočių perdirbimą, bet tuo pačiu būtų racionalūs ir neužkrautų bereikalingos naštos vartotojams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo nariai, paskirti atsakingais už išvadų parengimą - Virginija Vingrienė, Artūras Skardžius, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas. Kiti kviestiniai Aplinkos ministerijos, Mokestinių ginčų komisijos, Teisingumo ministerijos, Finansų ministerijos ir kitų institucijų atstovai.
Data 2019-10-25
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Všį Žaliasis taškas
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Všį Žaliasis taškas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas; Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Galimi teisinio reguliavimo pokyčiai, kurie sudarytų prielaidas racionaliausiai įvykdyti pakuočių surinkimo ir perdirbimo užduotis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2019-10-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Užstato sistemos administratorius, VšĮ; Žaliasis taškas, VŠĮ
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Užstato sistemos administratorius, VšĮ Žaliasis taškas, VŠĮ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Geresnio reglamentavimo galimybės siekiant efektyvesnio pakuočių surinkimo ir perdirbimo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2019-11-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Regioniniai atliekų tvarkymo centrai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas (projekto Nr.XIIIP-4033)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Naujų mokesčių dydžiai (tarifai) bei galimas surinkto mokesčio panaudojimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narys Artūras Skardžius
Data 2020-01-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Regioniniai atliekų tvarkymo centrai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-4033
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Mokesčio už aplinkos teršimą: objektą, mokėtojus, mokėtojų teises ir pareigas, lengvatas, tarifų nustatymo ir indeksavimo tvarką, mokestinį laikotarpį, tarifus, mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarką, mokestinio patikrinimo tvarką, taip pat įplaukų paskirstymą ir tikslinį panaudojimą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai (išvadų rengėjai) Juozas Imbrasas, Virginija Vingrienė, Artūras Skardžius. Pasitarime dalyvavę Aplinkos ministerijos atstovai.
Data 2020-01-28
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Všį Žaliasis taškas
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Všį Žaliasis taškas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas (projekto Nr.XIIIP-4033)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Mokesčių tarifai, skatinantys tiekti į rinką tik perdirbamas pakuotes
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2020-01-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Všį Žaliasis taškas
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Všį Žaliasis taškas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-4033
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Mokesčio už aplinkos teršimą: objektą, mokėtojus, mokėtojų teises ir pareigas, lengvatas, tarifų nustatymo ir indeksavimo tvarką, mokestinį laikotarpį, tarifus, mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarką, mokestinio patikrinimo tvarką, taip pat įplaukų paskirstymą ir tikslinį panaudojimą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai (J.Imbrasas, A.Skardžius, V.Vingrienė), pasitarime dalyvavę Aplinkos ministerijos atstovai.
Data 2020-06-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (projekto Nr. XIIIP-278)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Užstato sistemos plėtros
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas Aplinkos apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Posėdyje dalyvavę Aplinkos apsaugos komiteto nariai
Data 2020-06-08
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija bei Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas "INVL Baltijos miškų fondas I"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai, įskaitant ir Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas "INVL Baltijos miškų fondą I")
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10(2) ir 15(1) straipsniais ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4399
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Nustatomi apribojimai ūkinei veiklai bei aptariami kompensaciniai mechanizmai
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J.Imbrasas
Data 2020-06-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Privačių miškų savininkų asociacija bei Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas "INVL Baltijos miškų fondas I"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Privačių miškų savininkų asociacija (jos nariai, įskaitant ir Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas "INVL Baltijos miškų fondas I")
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10(2) ir 15(1) straipsniais ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4399
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Nustatomi apribojimai ūkinei veiklai bei aptariami kompensaciniai mechanizmai
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Aplinkos ministerija, Miškų politikos grupė
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis
Data 2020-06-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Projekto Nr.XIIIP-278)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Užstato sistemos plėtras
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas Aplinkos apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo narys Artūras Skardžius
Data 2020-06-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Užstato sistemos administratorius, VšĮ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Projekto Nr.XIIIP-278)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Užstato sistemos plėtra
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas, Aplinkos apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Mazuronis
Data 2020-09-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Regioniniai atliekų tvarkymo centrai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas bei Atliekų tvarkymo įstatymas.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Nuostatos reglamentuojančios mokesčius bei atliekų sutvarkymą. Atliekų perdirbimo Lietuvoje skatinimas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LRS Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas bei Seimo narys Artūras Skardžius.
Data 2020-09-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Regioniniai atliekų tvarkymo centrai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas bei Atliekų tvarkymo įstatymas.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Nuostatos reglamentuojančios mokesčius bei atliekų sutvarkymą. Atliekų perdirbimo Lietuvoje skatinimas. Atliekų deginimo reguliavimas siekiant, kad prioriteto tvarką būtų deginamos apdorotos ir perdirbimui netinkamos atliekos.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LRS Aplinkos apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas bei kiti komiteto nariai dalyvavę komiteto posėdyje (įskaitant ir nuotoliniu būdu). Kitų institucijų atstovai dalyvavę posėdyje nuotoliniu būdu.
ROBERTAS KLOVAS
Registruotas lobistu:
2018-06-13
VTEK sprendimo Nr. KS-99
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-