Lobisto anketa
Data 2020-05-19
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Biodegalų Asociacijos, kuri yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos narė, nariai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Degalų, pagamintų iš palmių aliejaus ir palmių aliejaus gamybos šalutinių produktų , kaip degalų, labiausiai kenkiančių biodegalų įvaizdžiui, nebelaikymas biodegalais
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo nariai.
Data 2020-05-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Biodegalų Asociacijos, kuri yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos narė, nariai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Alternatyvių degalų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekis užtikrinti, kad į Lietuvą nepakliūtų biodegalai su sertifikatais, išduotais, kaip antros kartos biodegalams, nors iš esmės tai nėra antros kartos biodegalai.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos energetikos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Ministro patarėja Gintarė Krušnienė
Data 2020-04-03
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, esančios LAIEK asociacija, nariai,
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinta Investicijų grąžos normos nustatymo metodika
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekis pakeisti investicijų grąžos skaičiuotiną normą, labiau atspindint realius investavimo kaštus
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos bankas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos banko specialistai
Data 2020-05-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Biokuro tiekėjai, priklausantys Lietuvos biomasės asociacijai, vienai iš LAIEK narių
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekis padidinti gamtinių dujų, kurių kaina rinkoje COVID19 aplinkybėmis smarkiai nukrito, kas ėmė grėsti biokuro tiekimo industrijos Lietuvoje finansiniam stabilumui, akcizo mokestį
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Šilumos Taryba
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Šilumos Tarybos nariai
Data 2020-05-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Biodegalų Asociacijos, kuri yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos narė, nariai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Alternatyvių degalų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekis užtikrinti, kad į Lietuvą nepakliūtų biodegalai su sertifikatais, išduotais, kaip antros kartos biodegalams, nors iš esmės tai nėra antros kartos biodegalai.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos energetikos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos ministras Žygimantas Vaičiūnas
Data 2020-06-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos narių asociacijoms priklausantys potencialūs investuotojai į žiedinę ekonomiką Lietuvoje
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Mokesčio už sąvartynus didinimas ir mokesčių už atliekų deginimą įvedimas ar kitoks atliekų deginimo ribojimas, siekiant užtikrinti palankias ekonomines sąlygas atliekų perdirbimo plėtrai
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Simonas Gentvilas. LRS Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas. Seimo narys.
Data 2020-06-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos Hidroenergetikų Asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Hidroelektrines Lietuvoje valdančios įmonės, esančios Lietuvos Hidroenergetikų asociacijos nariais
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos vandens įstatymas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, ministrų įsakymai, reglamentuojantys hidroelektrinių operatorių veiklos finansavimą
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekis sukurti valstybinio atsisakitymo už hidroelektrinių operatorių vykdomą viešuosius interesus atitinkančią veiklą, užtikrinant hidrotechninių statinių eksploataciją, vandens lygio palaikymą, paskirstytą elektros energijos gamybą. sistemą, pakeičiančią VIAP mokėjimus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aplinkos ministerijos vice ministras Marius Narmontas Aplinkos ministerijos viceministrė Justina Grigaravičienė Energetikos ministerijos viceministras Rytis Kevelaitis
Data 2020-06-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos narių asociacijoms priklausantys potencialūs investuotojai į žiedinę ekonomiką Lietuvoje
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (XIIIP-1556)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pritarimas siūlymui riboti deginamų atliekų kiekius, siekiant paskatinti spartesnį atliekų perdirbimą
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos Apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto nariai Virginija VINGRIENĖ Juozas IMBRASAS Simonas GENTVILAS Kęstutis BACVINKA Linas BALSYS Aistė GEDVILIENĖ Andrius MAZURONIS Kęstutis MAŽEIKA Petras NEVULIS Paulius SAUDARGAS Artūras SKARDŽIUS
Data 2020-06-03
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos biodujų asociacijos, kuri yra konfederacijos narė, įmonės
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Alternatyvių degalų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Geresnės investicinės aplinkos biometano gamybai ir tiekimui transporto poreikiams, reglamentavimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos vicemninistras Rytis Kevelaitis, įstatymo projekto rengimo koordinatorė ministro patarėja Gintarė Krušnienė
Data 2020-06-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos narių asociacijoms priklausantys potencialūs investuotojai į žiedinę ekonomiką Lietuvoje
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (XIIIP-1556)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pritarimas siūlymui riboti deginamų atliekų kiekius, siekiant paskatinti spartesnį atliekų perdirbimą
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos Apsaugos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto nariai Virginija VINGRIENĖ Juozas IMBRASAS Simonas GENTVILAS Kęstutis BACVINKA Linas BALSYS Aistė GEDVILIENĖ Andrius MAZURONIS Kęstutis MAŽEIKA Petras NEVULIS Paulius SAUDARGAS Artūras SKARDŽIUS
MARTYNAS NAGEVIČIUS
Registruotas lobistu:
2018-06-27
VTEK sprendimo Nr. KS-144
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-