Lobisto anketa
Data 2019-11-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas UAB META Advisory Lithuania
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Viešojo ir privataus sektorių partnerystės asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3787, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3788, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 91 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-3789
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekti, kad nebūtų priimtas reguliavimas, pažeidžiantis sąžiningos konkurencijos, Konstitucinio teismo jurisprudencijos ir Europos sąjungos valdymo principus bei svariai apribosiantis verslo-investicinę plėtrą regionuose.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės posėdžių organizavimo skyrius
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Edita Karaliūtė, Patarėja
EMILIJA MUSTEIKYTĖ
Registruotas lobistu:
2018-06-27
VTEK sprendimo Nr. KS-142
Atstovauja: UAB „Meta advisory Lithuania“
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-