Lobisto anketa
Data 2017-09-01
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas UAB "Vento Nuovo"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nacionalinė tabako gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR Akcizų įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Užtikrinti akcizų dydžio ir nelegalios rinkos balanso teisinį reguliavimą
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Finansų ministerija, LRS Biudžeto ir finansų komiteto nariai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Audronė Miknevičienė, LR Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento direktorės pavaduotoja
Data 2018-12-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas UAB "Vento Nuovo"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Legalaus verslo aljansas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Akcizų įstatymo Nr. IX-569 26 straipsnio pakeitim įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekis subalansuoti akcizų didinimo planą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo nariai
Data 2018-11-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos Someljė Asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos Someljė Asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekiama tikslingai riboti produktų, kurie skirti išimtinai girtaujantiems asmenims, prieinamumą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2019-07-07
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lumina LT, UAB
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lumina LT, UAB
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Savivaldybės skelbiamų patalpų nuomos konkursų organizavimo tvarka
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir tarybos nariai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir tarybos nariai
Data 2019-11-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Interneto žiniasklaidos asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Interneto žiniasklaidos asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR visuomenės informacimo įstatymo NR. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekiama sukurti efektyvesnį žiniasklaidos rėmimo fondo veiklos modelį.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Kultūros, Švietimo ir mokslo, Žmogaus teisių komiteo nariai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Kultūros, Švietimo ir mokslo, Žmogaus teisių komiteto nariai
Data 2020-08-18
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO ĮMONIŲ ĮSTATYMAS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Neteisminio skolų išieškojimo reglamentavimo tobulinimas ir tarpininkavimo veiklos reguliavimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariai
ARNAS MARCINKUS
Registruotas lobistu:
2015-05-20
VTEK sprendimo Nr. KS-36 (L)
Atstovauja: UAB "VENTO NUOVO"
Juridinio asmens kodas: 301793500
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-