Lobisto anketa
Data 2018-02-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas VšĮ "Gamtos ateitis"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą VšĮ "Gamtos ateitis"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34(22) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Įstatymo projektas parengtas siekiant sukonkretinti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme 34(22) straipsnio 12 dalyje įtvirtintą nuostatą, kurioje nustatant draudimą organizacijai ir jos valdymo organų nariams veikti atliekų tvarkytojų ar su jais susijusių subjektų naudai ar interesams (šiuo metu toks draudimas taikomas tik organizacijoms nariams ir pavedimo davėjams, bet ne pačiai organizacijai). Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad to draudimas būtų taikomas organizacijai ir jos valdymo organų nariams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas Aplinkos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo narė Virginija Vingrienė
Data 2018-02-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas VšĮ "Gamtos ateitis"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą VšĮ "Gamtos ateitis"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 pakeitimo įstatymo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Įstatymo projektas parengtas siekiant suderinti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reglamentavimą (2017-07-11 priimtas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas (Nr. XIII-615), kurio 16 straipsniu pakeistas įstatymo aštuntasis skirsnis), pakeičiant gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo sąlygas ir panaikinant reikalavimą licencijuotoms organizacijoms užimti 25 proc. rinkos dalį.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo narė Virginija Vingrienė
KAROLIS ŠIAUDKULIS
Registruotas lobistu:
2017-02-08
VTEK sprendimo Nr. KS-8
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-