Lobisto anketa
Data 2019-06-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau - Projektas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis, VGA pateikė siūlymus ir pastabas Projektui, be kita ko atkreipdama dėmesį į aplinkybę, jog kartu su Projektu paskelbta numatomo teisinio reguliavimo poveikio pažyma (toliau – Pažyma) iš viso neužsimena apie Projektu siekiamo priimti teisinio reguliavimo, susijusio su sudėtinių vaistinių preparatų keičiama kainodara, poveikį verslui, poveikį valstybės finansams, nors pati Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2019-04-03 raštu Nr. (2.30-35)6V-846 nurodė, kad siūlomas teisinis reguliavimas nėra pagrįstas ekonomine analize bei poveikiu verslui ir valstybės finansams. Argumentavome Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos kardiologų asociacijos teiktomis rekomendacijomis dėl sudėtinių vaistų, kaip racionalaus vaistų vaistų vartojimo būdo. Teikėme kitų valstybių pavyzdžius.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-09-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 159 „Dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašoas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LR sveikatos apsaugos ministerijos prašymu, pateikti supaprastintos paraiškos teikimo būtinybę pagrindžiantys pavyzdžiai.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-07-22
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas 2010 m. balandžio 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas (toliau – Pakeitimo projektas), projekto reg. Nr. 19-8730
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pakeitimo projekto derinimo su visuomene metu teikti siūlymai tikslinti kompensuojamųjų vaistinių preparatų poreikio vertinimo periodą, tiekėjo sąvokos taikymą visame stebėsenos procese. Išreikšta asociacijos pozicija, kad siekiant sveikatos sistemos tvarumo, šio pobūdžio klausimai privalėtų būti reglamentuoti įstatymu, o ne poįstatyminiu teisės aktu - LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2019-08-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas 2010 m. balandžio 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas (toliau – Pakeitimo projektas), projekto reg. Nr. 19-8730.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Vaistų gamintojų asociacija (toliau – VGA arba Asociacija) buvo informuota apie paskelbtą derinti 2010 m. balandžio 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Pakeitimo projektas), projekto reg. Nr. 19-8730(2). Vadovaudamasi LR teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis, VGA teikia komentarus ir pastabas Pakeitimo projektui dėl kritinio vaistų kiekio, vaistinio preparato įsivežimo į LR deklaravimo ir tiekimo terminų.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-09-19
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų aasociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596 patvirtinto Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas 2019 05 10 rašto esmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596 patvirtinto Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo IV skyriaus (Pakuotės lapelis) 13.7 punkte nurodoma, kad vaistinio preparato pakuotės lapelyje turi būti nurodomas pavadinimų kiekvienoje valstybėje sąrašas, jei taikant savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą, EEE valstybėse vaistinis preparatas registruotas skirtingais pavadinimais. Siūloma 13.7. papunktyje nurodyti pilną vaistinių preparatų pavadinimų kiekvienoje valstybėje sąrašą arba tik sugalvotus vaistinių preparatų pavadinimus ir šalių sąrašą, kur vaistas registruotas Tarnybai teikiamame pakuotės lapelyje, o rinkai tiekiamo preparato pakuotės lapelyje šią informaciją nurodyti gamintojo sprendimu. Daugiakalbėse pakuotėse labai svarbu išlaikyti įskaitomą ir leistiną šrifto dydį ir pacientui yra svarbiau pateikti įskaitomą saugumo informaciją. Kitose šalyse registruotų pavadinimų informacija gali būti naudinga pacientui, vartojančiam nereceptinius vaistinius preparatus, tuo tarpu įsigyti tokio pat receptinio vaisto kitų pavadinimų kitose EEE valstybėje be gydytojo paskyrimo negalėtų, todėl receptiniuose vaistiniuose preparatuose ši informacija pacientui nenaudinga arba naudinga iš dalies.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Rašto adresatai: LR sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Rašto adresatai: LR sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovas prie LR sveikatos apsaugos ministerijos Gytis Andrulionis.
Data 2019-11-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacja
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, projekto Nr. 19-13571
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl LRS SRK vykdytos parlamentinės kontrolės dėl 2019-10-23 LVAT sprendimo, susijusio su vaistų kompensavimo tvarka, vykdymo keičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, projekto Nr. 19-13571
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė, visi komiteto nariai pagal lrs.lt 2019-11-27 skelbtą sąrašą.
Data 2019-11-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacja
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, projekto Nr. 19-13571
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Teisės akto derinimo laikotarpiu teiktos pastabos Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto Nr. 19-13571 (toliau - Nutarimo projektas). Ministerijos prašoma tobulinti Nutarimo projektą atsisakant Nutarimo projekto 1.3 punktu siūloma papildyti Nutarimo 10(1) punkto; tikslinti referavimą, atliekant numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Adresatas: LR sveikatos apsaugos ministerija. Kopija LR Vyriausybės kanceliarijai.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė, Farmacijos departamento (toliau - FD) direktorė Gita Krukienė, FD Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus patarėja Vilma Meldžiukaitė.
Data 2019-12-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacja
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 59 str. pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4228 ir LR sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 str. pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4229
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl LR farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 59 str. pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4228 ir LR sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 str. pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4229 svarstymo procedūros atitikimo LR Seimo statutui, LR teisėkūros pagrindų įstatymo pirmajam ir antrajam skirsniams, LR Konstitucinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. Nr. KT12-N4/2019 nutarimui dėl teisės aktų priėmimo skubos tvarka LR Seimo sveikatos reikalų komitete 2019-12-13
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Adresatai: Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Kopija: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Prezidento Teisės grupei
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Adresatai: Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Antanas Matulas Kopijos: Lietuvos Respublikos Prezidentui J. E. Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiajai patarėjai ir Teisės grupės vadovei Jūratei Šovienei.
Data 2019-12-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacja
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 ,,Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą Nr. 19-13571(2)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siūloma projektą tobulinti atsisakant gamintojų konkurenciją pažeidžiančių nuostatų, taikyti pagrįstą kainų referavimą ir atlikti LR teisės aktais reglamentuotą privalomą numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Prezidento Ekonominės ir socialinės politikos grupė, Lietuvos Respublikos Prezidento Teisės grupė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA)
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Adresuota: Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui. Kopija: Lietuvos Respublikos Prezidentui J. E. Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Prezidento Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovui ir vyriausiajam Prezidento patarėjui Simonui Krėpštai, Lietuvos Respublikos Prezidento Teisės grupės vadovei ir vyriausiajai Prezidento patarėjai Jūratei Šovienei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) direktoriui dr. Giedriui Viliūnui
Data 2019-12-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintoų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 19-15393, įtraukto į paketą Nr. 19-15390
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl lengvatinio 5 proc. PVM, kuris šiuo metu taikomas kompensuojamiesiems ir nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, siekiant vienodo visiems pacientams vaistų prieinamumo, mažinant pacientų mokėjimus savomis lėšomis, įskaičiuojant ir nereceptinius vaistus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija Kopija: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-10-01
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintoų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos (toliau - Komisija) 2019 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolas Nr. LKV-18/19
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl pregabalinų grupavimo, prašant pagrįsti Komisijos sprendimą ir jo teisėtumą galiojančiais teisės aktais.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, nariai. Kopija: Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos Posėdžio pirmininkė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė p. Gita Krukienė. Kopija: Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui p. Gintarui Kacevičiui.
Data 2019-10-01
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintoų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos (toliau - Komisija) 2019 m. rugsėjo 5 d. posėdžio protokolas Nr. LKV-19/19
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl sartanų grupavimo, prašant pagrįsti Komisijos sprendimą ir jo teisėtumą galiojančiais teisės aktais.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, nariai. Kopija: Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorei p. Gitai Krukienei Privalomojo sveikatos draudimo tarybai - p. Odetai Vitkūnienei, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininkui p. Gyčiui Andrulioniui, Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkei ir jo nariams Kopija: Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui p. Gintarui Kacevičiui
Data 2019-10-21
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintoų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. V-698 Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarkos aprašo; LR farmacijos įstatymas Nr. X-709
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Leidimų išdavimas pakuotėms užsienio kalba įvertinus kompensuojamojo vaistinio preparato poreikį ir pagrindimą, išdavimo termino 3 mėnesių laikotarpiui, nesiejamam su vieno ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno galiojimo trukme nustatymas sumažintų administracinę naštą, teigiamai prisidėtų prie vaistų tiekimo sutrikimo valdymo proceso.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas G. Andrulionis.
Data 2020-03-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas 2020 m. kovo 16 d. Europos Komisijos dokumentas: Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl Europos Komisijos rekomenduojamo "žaliojo koridoriaus" sudarymo, kad žmonėms būtų užtikrintas nepertraukiamas svarbių vaistų tiekimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Užsienio reikalų ministerija, LR Susisiekimo ministerija, LR sveikatos reikalų ministerija (SAM). Kopija: LR Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie SAM, Valstybinei ligonių kasai prie SAM.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Įstaigų ir atsakingų kuruojančių padalinių vadovai: LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Užsienio reikalų ministerija, LR Susisiekimo ministerija, LR sveikatos reikalų ministerija. Kopijos: LR Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM, Valstybinės ligonių kasos prie SAM vadovams.
Data 2019-12-31
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintoų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmens duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" projekto Nr. 19-15763
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Projekte siūlyta atsisakyti sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams perleistų verčių atskleidimo pagal konkrečius profesinius (mokslinius) renginius (Projekto 2 priedas) bei atskiro reklaminiams renginiams perleistų verčių deklaravimo (Projekto 3 priedas). Papildomai pastebėtina, kad Projekto 2 ir 3 prieduose pateiktos ataskaitų formos neapima individualiems sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams perleistų verčių, susijusių su jų dalyvavimu reklaminiuose renginiuose, kas neatitinka Farmacijos įstatymo 51-1 straipsnyje numatytos pareigos viešinti visas tokiems specialistams perleistas vertes. 51-1 straipsnio 1 dalis pati savaime nurodo apibendrintus perleidžiamų verčių tikslus - gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti specialistų profesinę kvalifikaciją ir pan. - jų atkartojimas ataskaitos formoje būtų bereikalingas ir perteklinis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-03-06
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas „Dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo“ naujos redakcijos projekto
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Supaprastintų paraiškų teikimas didinant pacientams vaistų prieinamumą ir mažinant PSDF lėšas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerijai, LR Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė
Data 2020-03-30
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. 20-4070
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl LR Vyriausybės ir Ministro Pirmininko sudarytos Darbo grupės klausimams, susijusiems su inovatyvių vaistų ir inovatyvaus gydymo prieinamumo gerinimu, koordinuoti ir spręsti skaidrumo priemonių ir procedūrų įtraukiant vaistus į kompensavimo sistemą įtvirtinimo LR farmacijos įstatyme.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo frakcijų vadovams ir nariai, LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė ir nariai, LR Vyriausybė, LR sveikatos apsaugos ministerija, LR Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Kopija: LR Prezidentui, LR Specialiųjų tyrimų tarnybai, LR Valstybės kontrolei
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-04-03
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use, Article 126a
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl žmonėms skirtų vaistų Direktyvos "Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use" 126a straipsnio perkėlimo į Lietuvos teisės aktus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, LR valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, LR sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė, LR valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Gintaras Kacevičius, LR valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas Gytis Andrulionis
Data 2020-04-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto Nr. 20-5387
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl sudėtinių vaistų kainodaros ribojimo ir tokiu būdu mažinamo šių vaistų prieinamumo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Vyriausybė, LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie LR sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2020-01-30
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto Nr. 20-745
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LVAT sprendimu konstatuota, kad jokiu poįstatyminiu aktu negali būti nustatyti apribojimai pacientui įsigyti kompensuojamą vaistinį preparatą, kadangi tai yra išimtinai tik įstatyminio reguliavimo dalykas. Dėl to prašoma nepritarti siūlomiems pakeitimams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Kanceliarija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Kopija: Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas ir jo nariai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Prezidentūra.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, Kancleris Algirdas Stončaitis Ekonomikos politikos grupės vadovė Lina Liubauskaitė, Teisės grupės vadovas Rimvydas Pilibaitis, Socialinės grupės patarėja Aurelija Urbonienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Miglė Domeikienė Kopija: Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, Lietuvos Respublikos Prezidentas J. E Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja ir Teisės grupės vadovė Jūratė Šovienė
Data 2020-04-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas „Dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo“ naujos redakcijos projekto Nr. 20-4209
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pridėtinę terapinę vertę turinčių vaistų kompensavimo prieinamumas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie LR sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, LR sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė, Valstybinės ligonių kasos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Gintaras Kacevičius, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas Gytis Andrulionis.
Data 2020-05-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Vaistinių preparatų tiekimo sutrikimų elektroninė forma
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Vaistų gamintojų asociacija susipažino su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklalapyje 2020 m. gegužės 7 d. paskelbta informacija juridiniams asmenims apie Tarnybai būtinus teikti unifikuotus duomenis apie vaistinių prepratų tiekimo sutrikimus (nuoroda https://www.vvkt.lt/index.php?2891642179) pagal parengtą elektroninę formą (toliau – Forma) https://bit.ly/VPtiekimoSutrikimai. Atsižvelgdama į kvietimą teikti pastabas ir pasiūlymus, Asociacija išanalizavo šio naujojo įrankio turinį bei funkcionalumus, susijusius su administracinės naštos mažinimu visoms pusėms.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos. Kopija: LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos vadovas Gytis Andrulionis, kristina Povilaitienė. Kopija: LR sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė, Valstybinė ligonių kasa prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.
Data 2020-05-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl išankstinio 2020 m. IV ketv kompensuojamųjų vaistų kainyno skelbimo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovai paprašė gamintojų nuomonės dėl išankstinio 2020 m. IV ketv. kompensuojamųjų vaistų kainyno paskelbimo. Toks siūlymas neatitiktų šiuo metu galiojančio LRV nutarimo Nr. 994.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, LR Valstybinė ligonių kasa prie LR sveikatos apsaugos ministerijos. Kopija: Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai LR sveikatos apsaugos ministerijos.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos viceministrė Kristina Garuolienė, LR Valstybinės ligonių kasos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė, Vaistų kompensavimo skyriaus viršininkas Evaldas Stropus. Kopija: Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas Gytis Andrulionis.
Data 2020-05-28
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl vaistų reklamos taisyklių pakeitimų
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pastebėjimai dėl galimų Vaistų reklamos taisyklių pakeitimų, inicijuojamų LR sveikatos apsaugos ministerijos ir LR Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos siekiant tobulinti esamą reglamentavimą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos. Kopija: LR sveikatos apsaugos ministerija.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos: Kristina Povilaitienė, Virginija Špūraitė. Kopija: LR sveikatos apsaugos ministerija: Anželika Oraitė; LR Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos: Gytis Andrulionis
Data 2020-06-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. 20-7966
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Paralelinio importo reglamentavimas užtikrinant prekės ženklo apsaugą siekiant pacientų saugumo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, LR Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos ministerijos farmacijos politikos skyriaus patarėja G. Bobelienė, LR Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų registravimo skyriaus vedėja K. Povilaitienė.
Data 2020-06-08
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių naujos redakcijos projektas Nr. 20-2967
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl pacientus klaidinančio vaistinio preparato registruotojo prekės ženklo naudojimo perpakuojant.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyriaus patarėja G. Bobelienė, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų registracijos skyriaus vedėja K. Povilaitienė.
Data 2020-06-19
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Rekomendacijos dėl sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų priimtinumo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Vaistinių preparatų pavadinimų priimtinumas registruojant Lietuvoje.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas Gytis Andrulionis, Vaistų registravimo skyriaus vedėja K. Povilaitienė, patarėja D. Zacharkienė.
Data 2020-06-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios ho-meopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto Nr. 20-7911
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Day Zero procedūros reglamentavimas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT)
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Anželika Oraitė, SAM Farmacijos politikos skyriaus l.e.p. viršininkė, Gražina Bobelienė, SAM Farmacijos politikos skyriaus patarėja, Kristin Povilaitienė, VVKT Registravimo skyriaus viršininkė. Kopija: sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė, VVKT viršininkas Gytis Andrulionis.
Data 2020-06-01
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl sudėtinių vaistų kainodaros.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Vyriausybės Kanceliarija, kancleriai, LR sveikatos apsaugos ministerija. Kopija: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinei ligonių kasai prie LR sveikatos apsaugos ministerijos, LR Prezidento Kanceliarija, LR Valstybės kontrolė, LR Konkurencijos taryba.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė, LR sveikatos apsaugos ministerijos l.e.p. kanclerė Odeta Vitkūnienė. Kopija: Anželika Oraitė (SAM), Tomas Alonderis (SAM).
Data 2020-08-28
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Reguliaciniai praktiniai klausimai galimai vyksiančio Baltijos šalių reguliuojančių tarnybų reguliaraus metinio renginio diskusijai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Vaistų gamintojų asociacija atsižvelgė į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbiniuose susitikimuose išsakytus atvirus ketinimus tapti konsultuojančia, ne tik reguliuojančia ir kontroliuojančia institucija, skatinti atvirą ekspertinį dialogą praktiniais vaistinių preparatų registruotojų Lietuvoje reguliavimą reglamentuojančiais klausimais ir išplečiant šį bendradarbiavimą iki Baltijos šalių - Latvijos ir Estijos lygmens dėl regionui bendrų temų, teikė aktualius diskusijai klausimus galimai vyksiančiam Baltijos šalių reguliuojančių tarnybų reguliariam metiniam renginiui. Taip pat teiravosi, kokį sprendimą dėl aukščiau išdėstyto priėmė Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas Gytis Andrulionis, Registravimo skyriaus vedėja Kristina Povilaitienė, viešųjų ryšių patarėja Aistė Tautvydienė.
Data 2020-07-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Reguliaciniai praktiniai klausimai galimai vyksiančio Baltijos šalių reguliuojančių tarnybų reguliaraus metinio renginio diskusijai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Vaistų gamintojų asociacija atsižvelgė į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbiniuose susitikimuose išsakytus atvirus ketinimus tapti konsultuojančia, ne tik reguliuojančia ir kontroliuojančia institucija, skatinti atvirą ekspertinį dialogą praktiniais vaistinių preparatų registruotojų Lietuvoje reguliavimą reglamentuojančiais klausimais ir išplečiant šį bendradarbiavimą iki Baltijos šalių - Latvijos ir Estijos lygmens dėl regionui bendrų temų, teikė aktualius diskusijai klausimus galimai vyksiančiam Baltijos šalių reguliuojančių tarnybų reguliariam metiniam renginiui.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas Gytis Andrulionis, Registravimo skyriaus vedėja Kristina Povilaitienė
Data 2020-08-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Vaistų gamintojų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Vaistų gamintojų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR farmacijios įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas 2018-06-30 (paskelbta TAR 2018-07-05) priimtas LR farmacijos įstatymo Nr. X-709 (toliau – Įstatymas) pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1408, kuriuo, be kitų pakeitimų, Įstatymas papildytas Aštuntuoju1 skirsniu, reglamentuojančiu Vaistinių preparatų pardavimą vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse. Vaistų gamintojų asociacija darbinių susitikimų su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba metu diskutavo, kad įgyvendinant Įstatymo pakeitimus, pastebėta tobulintinų ir koreguotinų praktinių aplinkybių. Išplaukiant iš to, Asociacija teikė pastabas ir siūlymus Aštuntojo(1) skirsnio 41(1) ir 41(2) straipsniams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyriaus l.e.p. viršininkė Anželika Oraitė
RASA BRIČKIENĖ
Registruotas lobistu:
2019-06-05
VTEK sprendimo Nr. KS-143
Atstovauja: Vaistų gamintojų asociaciją
Juridinio asmens kodas: 124657436
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-