Lobisto anketa
Data 2019-07-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl teisės aktų nesilaikymo skelbiant kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir jo papildymus
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LR sveikatos apsaugos ministerijai nusiųstas raštas Dėl teisės aktų nesilaikymo skelbiant kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir jo papildymus, pateikta 12 faktų įrodymų lentelė, su prašymu, kad būtų užtikrintos sąlygos įmonėms tinkamai ir laiku pasiruošti kainynų pakeitimams, skelbiant visus be išimties kainynų pokyčius iš anksto, nustatant, kad keitimai įsigalioja ne anksčiau kaip po 7 darbo dienų nuo paskelbimo Teisės aktų registre dienos.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2019-07-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl registruotų vaistinių preparatų pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba laikino tiekimo LR rinkai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LR rinkai tiekiami registruoti vaistiniai preparatai pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba pagal nustatytą tvarką, dėl kurios vykdymo kyla įgyvendinimo problemų
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2019-07-18
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl imunoprofilaktikos vaistinėse
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LR sveikatos apsaugos ministerija 2019 m. balandžio 16 d. organizavo diskusiją dėl imunoprofilaktikos paslaugų vaistinėse atlikimo ir pristatė modelius joms įgyvendinti. LVA pasisakė už III modelį, pateikė poziciją raštu, tačiau atsakymo iš SAM nesulaukė, todėl kreipėsi pakartotinai.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2019-07-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas LR rinkai yra laikinai sutrikęs sąrašo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LVA , atsižvelgusi į vaistinių darbo praktiką, pateikė pastabas SAM dėl pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas LR rinkai yra laikinai sutrikęs sąrašo administravimo problemų.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR sveikatos apsaugos ministerija, VVKT
Data 2019-08-01
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl registruotų vaistinių preparatų pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba laikino tiekimo LR rinkai, Vaistų stebėsenos aprašo projektas, pigiausiųjų vaistų sąrašas ir kt.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Kyla vykdymo problemų dėl nustatytos tvarkos , kai LR rinkai tiekiami registruoti vaistiniai preparatai pakuotėmis užsienio kalba, dėl Vaistų stebėsenos aprašo projekto ir pigiausiųjų vaistų sąrašo įgyvendinimo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT viršininkas Gytis Andriulionis
Data 2019-11-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Įspėjimo signalų valdymo gairės
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl VVKT internetinėje svetainėje paskelbtų vaistų pakuočių apsaugos tikrinimo ir įspėjimo signalų valdymo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Data 2020-01-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Įspėjimo signalų valdymo gairės
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl VVKT internetinėje svetainėje paskelbtų vaistų pakuočių apsaugos tikrinimo ir įspėjimo signalų valdymo. Atsakomasis raštas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Data 2020-03-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl COVID-19 ligos valdymo asmens apsaugos priemonių
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl COVID-19 ligos valdymo asmens apsaugos priemonių vaistinėms
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Data 2020-04-24
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo, dėl receptinių vaistinių preparatų nuotolinės prekybos
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos prezidento vyriausioji patarėja, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministras, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos prezidento vyriausioji patarėja Jūratė Šovienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris A.Stončaitis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministras V.Šapoka, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas Š.Keserauskas.
Data 2020-05-08
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl operacijų vadovo sprendimų Nr.V-378 ir Nr.V-605
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LVA kreipėsi dėl operacijų vadovo sprendimų Nr.V-378 ir Nr.V-605 nuostatų pakeitimo, dėl vaistinių preparatų ir AAP pardavimo ribojimų peržiūrėjimo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Data 2020-02-07
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl prisijungimo prie Lietuvos nacionalinės kaupyklos
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Aiškinamasis raštas SAM ir VVKT dėl prisijungimo prie Lietuvos nacionalinės kaupyklos
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Data 2020-03-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos vaistinių asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos vaistinių asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl nelietuviškų vaistinių preparatų pakuočių ir naujo išplėsto būtinųjų turėti vaistinėse vaistinių preparatų sąrašo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Asociacija kreipėsi į atsakingas institucijas dėl nelietuviškų vaistinių preparatų pakuočių ir naujo išplėsto būtinųjų turėti vaistinėse vaistinių preparatų sąrašo administravimo problemų
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa
DANGUTĖ MIKUTIENĖ
Registruotas lobistu:
2019-06-12
VTEK sprendimo Nr. KS-153
Atstovauja: Lietuvos vaistinių asociaciją
Juridinio asmens kodas: 126307089
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-