Lobisto anketa
Data 2019-11-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos loterijų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos loterijų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Loterijų įstatymo NR. IX-1661 4, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas (XIIIP-3673)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas siekiama išsaugoti esamą teisinį reglamentavimą ir palaikyti esamos reguliacinės aplinkos stabilumą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Siemo Žmogaus teisių komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Komiteto pirmininkas Valerij Simulik ir kiti komiteto nariai bei biuro nariai, dalyvavę 2019-11-15 klausymuose dėl svarstomų įstatymų projektų Nr. XIIIP-3662-3682, susių su sveikatos sistemos įstaigų pertvarkymu.
Data 2019-11-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos banko įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekiama įtvirtinti proporcingesnę ir teisingesnę elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigų Lietuvos bankui mokamo priežiūros mokesčio apskaičiavimo tvarką
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo nariai Tomas Tomilinas, Julius Sabatauskas, Viktoras Rinkevičius, Andrius Palionis, Seimo frakcijos referentė Nerija Stasiulienė
Data 2019-11-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos loterijų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos loterijų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Loterijų organizavimo ir verslo priežiūros tvarkos tobulinimas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Biudžeto ir finansų komiteto nariai, Biudžeto ir finansų komiteto biuro patarėja J.Dzikaitė
Data 2019-11-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos loterijų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos loterijų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Loterijų organizavimo verslo mokestinės aplinkos stabilumo išlaikymas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Biedžeto ir finansų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Biudžeto ir finansų komiteto nariai
Data 2020-06-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos loterijų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos loterijų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Loterijų įstatymo NR. IX-1661 4, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-3673
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekiama išsaugoti esamą teisinį reglamentavimą ir palaikyti esamos reguliacinės aplinkos stabilumą
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Biudžeto ir Finansų komiteto nariai Mykolas Majauskas ir Andrius Palionis
ANDRIUS KARALIŪNAS
Registruotas lobistu:
2019-08-14
VTEK sprendimo Nr. KS-182
Atstovauja: Lietuvos loterijų asociaciją
Juridinio asmens kodas: 302338936
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-