Lobisto anketa
Data 2020-07-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siūloma sureaguoti į LR Aplinkos ministerijos planus, įvertinant paskelbtą Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo pakeitimo projektą, ir užkirsti kelią mokesčių mokėtojų lėšų, valstybės kompensacinių išmokų forma, švaistymui, galimai pagal suinteresuotų verslo grupių iniciatyvas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija, LR Seimo Ekonomikos komitetas, LR Energetikos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Prezidento vyriausiasis patarėjas J.Neverovič, LR Vyriausybės kanceliarija, LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas V.Poderys, LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas D.Kreivys, LR Energetikos ministerija
Data 2020-09-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo pakeitimų
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo pakeitimų
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija
Data 2020-09-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siūlyta iš esmės keisti technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarką, nukreipiant į CŠT sektoriaus specifiką. Konkretūs siūlymai pateikti LŠTA 2020-08-03 raštu Nr. 88
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VERT Finansų skyriaus patarėja Rūta Mašidlauskienė, kiti VERT atstovai dalyvavę nuotoliniame susitikime.
VALDAS LUKOŠEVIČIUS
Registruotas lobistu:
2019-10-24
VTEK sprendimo Nr. KS-245
Atstovauja: Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją
Juridinio asmens kodas: 124361985
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-