Lobisto anketa
Data 2019-01-23
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija "NETA"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija "NETA"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMAS NR. 1-309 „DĖL ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" papildymas detaliau nurodant evakuacijos kelių apibrėžimą ir kabelių degumo klasių taikymą bei įvadinių kabelių ilgio reglamentavimas pastate, kuriems netaikomi kabelių degumo klasių reikalavimai.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Energetikos ministerija; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Nėra
Data 2019-11-07
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija "NETA"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija "NETA"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMAS NR. 1-309 „DĖL ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LST 2010:2017 ir LST 2011:2018 kabelių konstrukcijos ir bandymų standartų įtraukimas į "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles".
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Energetikos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
GEDIMINAS ABARTIS
Registruotas lobistu:
2019-10-30
VTEK sprendimo Nr. KS-260
Atstovauja: Nacionalinę elektros technikos verslo asociaciją (NETA)
Juridinio asmens kodas: 125599174
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-