Lobisto anketa
Data 2020-09-18
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Lietuvos verslo konfederacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Lietuvos verslo konfederacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 341, 37, 38, 39, 40, 401, 402, 403, 404, 43, 45, 47, 48, 51, 52 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 321 ir 402 straipsniais, 342 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siekiama, kad nebūtų priimtas reguliavimas, prieštaraujantis kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Darbo grupė dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Darbo grupės nariai
INETA RIZGELĖ
Registruotas lobistu:
2020-07-22
VTEK sprendimo Nr. KS-89
Atstovauja: Lietuvos verslo konfederaciją
Juridinio asmens kodas: 110063950
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-