Lobisto anketa
Data 2017-11-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Motorinių transporto priemonių iš JAV importuotojų ir pardavėjų asociacija
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Motorinių transporto priemonių iš JAV importuotojų ir pardavėjų asociacija
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) pripažinimo atliekomis kriterijų atitikimo aukštesnės galios teisės aktams patikrinimas. ENTP importo, remonto, tvarkymo teisinis reglamentavimas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Seimo narys Julius Sabatauskas
LAURA ČEREŠKAITĖ–KINČIUVIENĖ
Registruotas lobistu:
2017-09-20
VTEK sprendimo Nr. KS-141
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-