Pradžia
Atskaitinga lobistinė veikla gali būti pozityvia jėga, prisidedančia prie interesų grupių atstovavimo demokratijoje stiprinimo, teisėkūros kokybės gerinimo ir net sprendimų priėmimo atskaitingumo.
Visuomenės požiūris į lobistinę veiklą vykdančius asmenis dažniausiai neigiamas, jų veikla neretai tapatinama su korupcine. Pamirštama, kad neretai jų dėka sprendimus priimantiems asmenims suteikiama papildomos informacijos ir, esant veiksmingai atsiskaitymo už veiklą sistemai, toji informacija galėtų tapti visuomenės diskusijų objektu, dėl to taptų labiau tikėtinas visoms pusėms priimtino sprendimo priėmimas, kartu sumažėtų korupcinio susitarimo rizika.
Lobistinės veiklos reglamentavimu siekiama įteisinti kuo didesnį tokios veiklos viešumą, skatinti diskusijas visuomenėje ir kartu padėti atitinkamus sprendimus priimantiems asmenims nebijoti domėtis suinteresuotųjų šalių nuomonėmis žinant, kad jie veikia teisėtai ir už savo veiklą atsiskaito visuomenei.
Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:
Edita Kavoliūnienė
VTEK Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja
edita@vtek.lt
+370 646 93149
Inga Pankienė
VTEK patarėja
inga@vtek.lt
+370 684 69658
Arba užpildykite užklausą ir mes su Jumis susisieksime per 2 darbo dienas: